Dne 14.2.2017 proběhla schůzka k vyhodnocení sezóny 2016. Od roku 2015 má revír vždy rozpočet s plánovaným ziskem 5%, aby nedošlo k případné nečekané ztrátě, a pokud dojde k vytvoření zisku, je převeden na prvotní zarybnění v dalším roce. V roce 2016 bylo prodáno 66 ročních a 208 denních povolenek, včetně všech dotací byl celkový příjem 509 567 Kč, náklady na zajištění provozu revíru (doprava, rybářská stráž, cedule) byly 61 000 Kč, za ryby bylo zaplaceno 416 725 Kč a zisk 25 942 Kč byl převeden do rozpočtu roku 2017.

Byl odsouhlasen plán a rozpočet na rok 2017 na podobné výši, jako byl výsledek v roce 2016. Plán zarybnění je již zveřejněn na těchto stránkách a budeme ho průběžně doplňovat o vysazené ryby. Došlo k poklesu příjmu přibližně o 20 000 Kč oproti roku 2015, je potřeba věnovat větší pozornost propagaci revíru a také včasnému přinášení aktuálních informací. 

Rybářská stráž v roce 2016 pracovala dostatečně, bylo vykonáno 386 pochůzek, celkem bylo odpracováno 535 hodin, bylo provedeno 136 kontrol, bylo zjištěno a řešeno 2 x pytláctví. V roce 2017 bude opět vybavena GPS přístroji a také bylo dohodnuto, že budou kontroly prováděny důsledně i u „známých rybářů“. V zimě byly vykonávány pochůzky téměř denně za účelem mapování výskytu a plašení kormoránů. 

Podrobnou statistiku úlovků zatím nemáme zpracovanou, uděláme to někdy v březnu s porovnáním předchozích roků.

K minulé sezóně lze říci, že byla zajištěna především násada opravdu velkých duháků, nepodařilo se sehnat dostatečně kvalitní ryby o hmotnosti okolo kila, od letošního roku už bychom měli tyto ryby zajišťovat vlastní produkcí. Velcí duháci brali především na jaře a na podzim a byly to kvalitní bojovné ryby, poměrně dost jich přežilo do jara a jsou stále v dobré kondici. Sice to loni bylo o menším počtu záběrů, ale za to byly pořádné. Asi není efektivní vysazování potočáků a sivenů, chytne se jich opravdu málo a plán zarybnění bychom asi u těchto druhů mohli snížit nebo úplně zrušit. Smutnou událostí byl úhyn ostroretek způsobený chybou na zařízení MVE, majitel se však postavil ke vzniklé škodě odpovědně a učinil opatření, aby se situace neopakovala. Příjemným zpestřením jsou úlovky pěkných štik, parem a tloušťů. 

Pokud bych měl já říct něco o rybolovu, tak se mi nepodařilo zažít nějaký pěkný lov na suché mušky, podle mne je to absencí menších ryb v násadě. O to více jsem se věnoval strýmrování a několik dnů opravdu stálo za to. Na podzim jsem také něco nachytal na nymfy, ale co si budeme povídat, blob je vždy úspěšná muška. 

Díky tomu, že řeka byla zamrzlá, nebyl takový problém s kormorány, kteří jinak byli v jižních Čechách v hojném počtu, až v březnu se na řece objevilo několik hejn, ale díky včasnému zásahu naší rybářské a zároveň antikormoránové stráže se je podařilo odrazit. 

Od letošního roku budeme zase ryby vysazovat i ve spodní části revíru pod novým jezem v Plané, který už se po nepovoleném zásahu do koryta toku před třemi léty a její nápravě srovnal.

Tak Petrův zdar

(12)(1)