Dnes bylo do revíru opět vysazeno 300 kg duháků o průměrné velikosti lehce přes 1 kg. Vysazení bylo provedeno rukávem na několika místech v horní části revíru.

(11)(0)