Bylo nasazeno 200 kg duháka o průměrné váze 0,8 kg a 100 kg duháka o průměrné váze 2 kg.

(13)(0)