Loňský rok 2019 byl z pohledu prodeje povolenek nejúspěšnější v celé historii fungování revíru. Ročních povolenek bylo prodáno 132 ks a denních 410 ks. Denní povolenky se velmi dobře prodávali zejména v kempu poslední štace, který je přímo v bezprostřední blízkosti revíru a povolenku lze zde koupit po předchozí domluvě v kteroukoliv denní dobu.

Zvýšený prodej povolenek se samozřejmě přímo projevil na zarybnění revíru. V roce 2019 bylo nasazeno celkem 43,2 q lososovitých ryb což je největší množství v jednom roce za celé fungování revíru Vltava 24. Z tohoto množství bylo 11,5 q PD 4 (velikost 1,5 až 4 kg), 27,7 q PD 3 (velikost 0,5 až 1,5 kg), 0,5 q pstruha obecného (0,5 až 1 kg) a 3,5 q sivena amerického (0,5 až 1 kg). Dále bylo do revíru nasazeno 1000 ks parmy o velikosti 16 cm, 1000 ks jelce tlouště a 1000 ks ostroretky. Ryby jsme vysazovali přímo z auta pomocí vaniček a rukávu na 13 místech, které jsme střídali dle stavu vody a vývoje počasí. První zarybnění roku proběhlo 27 února a lososovité ryby jsme vysazovali v průměru 2 x měsíčně. V průběhu léta jsme přestali vysazovat z důvodu příliš teplé vody (lososovitým rybám teploty nad 22°C nesvědčí, mají co dělat aby to udýchali a když jsou uloveni a puštěni zpět je zde vysoká úmrtnost). Na konci srpna, když přišlo ochlazení jsme opět zahájili vysazování, které bylo zejména v září a říjnu velmi intenzivní (3 x měsíčně). Od října jsme již neměli bohužel k dispozici velké duháky, ale revír jsme zpestřili vysazováním krásně vybarvených sivenů z nichž někteří atakovali i hranici 50 cm. Vzhledem k příznivému počasí jsme ještě 5 prosince vysadili 70 kg pěkných duháků (průměrná váha 1,4 kg).

Z pohledu pravidel rybolovu se nic nezměnilo a vše funguje tak jako v minulých letech.

Nyní začala nová sezóna, ve které se budeme snažit dál pokračovat v nastaveném způsobu hospodaření a ryby budeme vysazovat opět průběžně po celý rok s výjimkou letních měsíců (nevhodné podmínky pro lososovité ryby) tak aby bylo pořád co chytat.  

 

Pavel Moravec

hospodář revíru

(20)(4)