Redakční systém WordPress slouží ke správě obsahu na webových stránkách. Text se dá editovat stejně jako například ve Wordu, jen je potřeba mít na paměti, že jsou zde některá omezení. Všechno základní nastavení bude vysvětleno v několika základních krocích.

Abyste mohli přidávat vlastní příspěvky a média na tento web, je potřeba se zaregistrovat (zdarma). Klikněte na odkaz Registrace. E-mailem obdržíte přihlašovací jméno a heslo, kterým se můžete přihlásit a začít vytvářet příspěvky. Odkaz Přihlásit se najdete v pravém sloupci v sekci Další informace.

Vytvoření nového příspěvku
Pro vytvoření nového příspěvku  klikněte na odkaz Příspěvky.

Příspěvky a jakékoliv články, které budeme zobrazovat pojmenujeme souhrnně příspěvky. Tyto příspěvky můžeme editovat v levé části redakčního systému. Najdeme je pod odkazem Příspěvky.

Pro vytvoření klikněte na odkaz Příspěvky v levé části plovoucího menu. Po kliknutí na tento odkaz se Vám zobrazí celkový seznam všech příspěvků (aktualit), které byla na stránce vloženy.

Tlačítko aktualizovat slouží pro uložení změn.

Rubriky, slouží pro zařazení příspěvků do daných rubrik. viz níže v nadpisu Rubriky.

Nadpis příspěvku
Jedná se o hlavní nadpis, který se vždy zobrazuje na prvním místě. Tento nadpis se nedá žádným způsobem formátovat ani upravovat, je zde možné napsat pouze text (název příspěvku).

Rubriky
Rubriky slouží pro zobrazování příspěvků do různých rubrik (kategorií).

Vytvoření nového příspěvku
Pro vytvoření nového příspěvku klikněte na odkaz příspěvky a potom na odkaz Vytvořit příspěvek. Po kliknutí na tento odkaz se vám zobrazí nová stránka s prázdným připraveným příspěvkem:

Do nového příspěvku vložte nadpis, text (úprava textu níže) a vyberte v jaké Rubrice se má tento příspěvek zobrazovat. Po dokončení všech příprav příspěvek vytvořte stisknutím tlačítka Publikovat (Viz. šipka u obrázku). V této chvíli je příspěvek umístěný na webových stránkách.

Datum zobrazení příspěvku
Příspěvek můžete editovat okamžitě nebo nastavit datum, od kterého má být dostupný (před tímto datem se příspěvek na stránkách neobjeví).

Datum zobrazení příspěvku se edituje v pravé části systému. Viz obrázek.

Editování textu v příspěvku
Na začátku je důležité říci, že formátovaných text se může v editoru objevovat trochu jinak než výsledný text zobrazený na webových stránkách. Z toho důvodu je po dokončení editování příspěvku vhodné příspěvek uložit a následně si ho prohlédnout na webových stránkách.

Pro psaní běžného textu můžeme text libovolně editovat, můžeme zde vidět podobné značky pro formátování textu jako ve Wordu, například pro tloušťku písma, kurzívu, text můžeme umisťovat do klasického tříděného a netříděného seznamu. Písmo můžeme zarovnávat do středu, doleva, doprava atd.

Je možné zapnout kontrolu pravopisu, bohužel není dostupná pro český jazyk. Textový editor si také můžeme přepnout do celoobrazovkového režimu, pro lepší zpracovávání textu.

Pokud si text připravuje v jinačím editoru (například Word) a následně ho chcete vložit do textového příspěvku mátě několik možností jak sem tento příspěvek vložit. Text můžete vložit jako čistý text, tj. po kliknutí na tlačítko s tvarem obálky a písmene T se Vám zobrazí textové okno, do kterého můžete text z Vámi používaného editoru zkopírovat a po kliknutí na tlačítko OK se Vám do příspěvku vloží jako čistý text.

Pokud chcete vložit text např. z Wordu v takové podobě, jak jste ho naformátovali ve Wordu, můžete k tomu použít tlačítko vložit text z Wordu, toto tlačítko vipadá jako obálka s písmenem W. Text vložíte do dialogového okna a po stisknutí tlačítka OK se Vám vloží do editoru naformátovaný text. Pozor, text se nemusí ve všech případech vložit do stránky správně.

Pokud potřebujete nějaký formát odstranit, případně změnit a nedaří se Vám to stisknutím jakéhokoli jiného tlačítka pro změnu formátu, tento text vyberte a stiskněte tlačítko pro odstranění formátu. Veškerý formát by se měl odstranit a vy můžete vkládat jakýkoliv jiný formát.

Vkládání obrázku do příspěvků
Vkládání obrázku do příspěvků je možné pouze po nahrání obrázku na server. K tomu slouží tlačítko pro výběr obrázku. Obrázek můžete vybrat ze svého počítače a nebo z galerie fotografií (fotografie, který již byly do redakčního systému nahrány.)

Pro výběr fotografie z počítače postupujte podle zadaných instrukcí, tj. nejprve klikněte na tlačítko Vybrat soubory, následně tyto soubory vyberte z PC.

Po vybrání fotografií se fotografie automaticky stáhnou na server.
V tomto bodě můžete editovat název obrázku, přidat alternativní rozšiřující text k obrázku.

Pokud nechte, aby bylo možné na obrázek kliknout a získat tak větší náhled na obrázek, u položky URL odkazu klikněte na tlačítko žádné. Dále vyberte zarovnání obrázku, tj. zda má být zarovnaný doleva, na střed anebo doprava. A nakonec vyberte velikost obrázku, tj. velikost v jaké se má zobrazovat v příspěvku, vybírat můžete pomocí předem připravených velikostí. Po dokončení editace klikněte na vložit do příspěvku a obrázek se Vám vloží do příspěvku.

Vytváření odkazů na jiné stránky nebo na stránky v redakčním systému.
Pokud chcete vytvořit odkaz ni jinačí stránku, vyberte text, který má představovat tento odkaz a poté klikněte na tlačítko pro vložení odkaz.

Do tohoto okna můžete napsat adresu webových stránek (do okna s názvem URL), například www.seznam.cz nebo můžete vybrat stránku v redakčním systému, na kterou se daný odkaz bude odkazovat, pro zrychlení hledání můžete použít pole hledat, kde stačí postupně psát název hledaného příspěvku nebo stránek. Ve chvíli kdy najdete hledaný příspěvek nebo stránku klikněte na něho myší a potom klikněte na tlačítko vytvořit odkaz.

Vytvoření odkazu na soubor:
Soubor musíte opět nejdříve nahrát na server, postupujte následovně:
Klikněte na odkaz Média a poté na Odkaz nahrát soubor.
Zde klikněte na Vybrat soubory.

Soubory vyberte v počítači a výběr potvrďte. Všechny nahrávané soubory by měli mít název bez českých a speciálních znaků, mezer (např. soubor České Budějovice.jpg přejmenujte před nahráním na web na ceske-budejovice.jpg) . Pokud budou soubory s mezerami, háčkami, čárkami apod. většinou se je nepodaří nahrát na server. Toto platí i pro fotografie.

Nezapomeňte před opuštěním stránky kliknout na tlačítko uložit všechny změny.


(2)(0)