V odrážce „O revíru Vltava 24“ naleznete aktuální znění bližších podmínek výkonu rybářského práva na revíru. Oproti verzi pro rok 2017 přibila možnost lovu z lodí nad novým jezem v Plané, pro nástrahy delší než 15 cm je možné využít dva jednoháčky navázané v tandemu (jedná se především o dlouhé strýmry pro lov štik), a dále byly specifikovány požadavky na vybavení, je povolen „lovu na umělou mušku“ není omezena velikost mušky ani délka návazce. Dále byl omezen i počet ponechaných  ostatních ryb než lososovitých. 

Na vysvětlenou, územní konference JčÚS ČRS schválila v červnu 2017 omezení „lovu na umělou mušku“ a „lovu muškařením“ na mimopstruhových revírech, jelikož dle předkladatelů návrhu dochází zejména na stojatých vodách, kde se vůbec nevyskytují duháci nebo jen vyjímečně, k cílenému lovu dravých ryb v době jejich hájení na umělou mušku a přívlačí , která je vydávána za „lov muškařením“ – například je takto možné lovit candáty hlídající hnízda. Omezení mušky na 5 cm dle předloženého návrhu nebylo dostatečné a také neřešilo to, že se vlastně loví přívlačí na nástrahy podobné konstrukce, jako mají mušky, v době, kdy je přívlač z důvodu ochrany dravých ryb zakázána . Proto byl „lov muškařením“  v období 1.1. – 16.6. zakázán a bylo jasně definováno vybavení pro „lov na umělou mušku“, kdy je omezena délka návazce na dvojnásobek délky prutu a velikost mušky na max. 3 cm, aby nebylo možné různé jiné metody lovu vydávat za muškaření.

Na Vltavě 24 toto opatření ale nemá smysl, jelikož dominantní lovenou rybou jsou duháci o značné velikosti, z dravých ryb se zde ve větší míře vyskytuje pouze štika, která sice může být v době hájení náhodně ulovena, ale vzhledem k tomu, že se jedná o řeku a loví se na háčky bez protihrotu, je každá ulovená ryba snadno puštěna bez většího poškození. Podle našich zkušeností se stejně většina štik uloví až na podzim. 

Je třeba dále ještě upozornit, že i když se zdá nadbytečné zapisovat pře začátkem lovu i revír, když je povolenka platná pouze na jednom revíru, ale je nutné držet se platné legislativy, a v Zákoně o rybářství č.99/2004 Sb. je v § 13, bodě 9 doslova uvedeno, že „Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence k lovu datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb“, tak prosím napište do příslušné kolonky číslo revíru. 

Dle informací ze sekretariátu JčÚS ČRS bude připravena i tištěná verze bližších podmínek. 

Přidávám pár fotek z posledních dnů, já myslím, že to bylo super, teď se uvidí, co s tím udělá ten zvýšený průtok.
M.Hladík

 

 

(8)(18)