421 069 Vltava 24 – Mimopstruhový revír

Délka: 6,5 km, Rozloha: 23,00 ha

Organizace pověřená hospodařením: Jihočeský územní svaz ČRS

Popis revíru

GPS Z: 48°56’58.225″N, 14°27’48.061″E, K: 48°55’1.664″N, 14°25’28.579″E
Od jezu v Českých Budějovicích – Rožnově až k jezu v Březí. Míra pstruha obecného zvýšena na 30 cm. Zákaz lovu ryb v úseku vyznačeném tabulemi (cca 200 m) pod jezem v Březí v období od 1. 4. do 15. 6. (včetně) – CHRO. K revíru patří také část náhonu na MVE Stecher, a to od odbočení nad jezem v Rožnově až k hranici rybího přechodu 50 m od MVE. Na revíru platí pouze zvláštní povolenky. 

Bližší podmínky lovu ryb na udici na rybářském revíru platné pro rok 2020-21

Pravidla rybolovu vycházejí z ustanovení Zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství a vyhlášky č. 197/2004 Sb. Loví se podle Rybářského řádu a bližších podmínek výkonu rybářského práva JčÚS ČRS pro běžný rok s následujícími úpravami:
1) v úseku vyznačeném tabulemi (cca 200 m) pod jezem v Březí po konec ostrova je zákaz rybolovu v období od 1.4. do 15. 6. (včetně) – CHRO,

2) míra pstruha obecného zvýšena na 30 cm,

3) povolenými způsoby lovu jsou pouze lov přívlačí od 16. 6. a lov na umělou mušku, při lovu smí být použity pouze umělé nástrahy vybavené jedním jednoháčkem bez protihrotu, při délce nástrahy delší než 15 cm je možné použít dvou jednoháčků umístěných v tandemu,

4) při lovu přívlačí a při lovu na umělou mušku, kdy je muškařská šňůra nahrazena vlascem, je možno použít pouze jednu umělou nástrahu,

5) při lovu na umělou mušku je zakázáno používat zátěž nebo nadnášecí prvky umístěné mimo tělíčko mušky, délka návazce a velikost mušky nejsou omezeny,

6) v úseku nad novým jezem v Plané pod silničním mostem E55 po konec jeho vzdutí je povolen lov z plavidel,

7) denní limit ponechaných ryb:

 • pouze 1 lososovitá ryba, ponecháním lososovité ryby končí lov v daný den (ostatní úlovky jsou omezeny dle běžně platných pravidel),  

8) roční limit ponechaných ryb na jednu roční povolenku:

 • 20 ks lososovitých ryb, v tomto množství může být pouze 10 ks ryb větších než 45 cm,
 • 20 ks ostatních ryb
 • ponecháním 20. lososovité ryby končí platnost povolenky,

9) evidence a počet docházek:

 • držitel roční povolenky je povinen před započetím lovu zapsat datum a číslo revíru do oddílu 2. povolenky k lovu *
 • držitel roční povolenky smí na revíru lovit pouze 3 dny v kalendářním týdnu,
 • v případě ponechání ryby je nutné do oddílu 2. povolenky k lovu zapsat druh, délku ryby a její hmotnost.

Povolenky k lovu

 • lovící musí mít platný státní rybářský lístek,
 • je možno lovit pouze na zvláštní jednodenní nebo roční povolenky.

Výdej povolenek:

 • Sekretariát JčÚS ČRS, Rybářská 237, 373 82 Boršov nad Vltavou, tel.: 387 250 454; e-mail: jcuv@crscb.cz.
 • MO ČRS České Budějovice 1, Trocnovská 490, 370 04 České Budějovice, www.rybaricb.cz, tel. 736 447 950,
 • MO ČRS České Budějovice 2, Lidická 1941, 370 07 České Budějovice, www.rybari.pohoda.com, tel.:386 466 330, mob.: p. Babka 723 468 808, 
 • MO ČRS České Budějovice 3, Dobrovodská 14a, 370 06 České Budějovice,e-mail: crs.luxova@seznam.cz, mob.: p. Luxová 776 609 477,  
 • kemp „Poslední štace“ v Boršově nad Vltavou, adresa: Vltavská 318, tel.: 602 272 659,
 • rybářské potřeby Hanák adresa: Karolíny Světlé 540/6 České Budějovice, tel: 387 319 151; e-mail: info@hanak.eu.

Ceník povolenek:

 • denní povolenka 600 Kč,
 • roční povolenka 6 000 Kč.

Denní povolenky se vydávají celoročně.

* I když se zdá nadbytečné zapisovat i revír, když je povolenka platná pouze na jednom revíru, ale je nutné držet se platné legislativy, a v Zákoně o rybářství č.99/2004 Sb. je v § 13, bodě 9 doslova uvedeno, že „Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence k lovu datum lovu, číslo rybářského revíru, počet, druh a hmotnost ulovených ryb.“ 

Žádáme rybáře, aby po skončení lovu odevzdali povolenky na jedno z výdejních míst nebo do schránky na recepci kempu v Boršově nad Vltavou; údaje o úlovcích jsou použity k evidenci hospodaření a zlepšení péče o revír.

 

Fotogalerie revíru

Vltava 24 v Boršově – železniční most


 

Vltava 24 pod Boršovem nad Vltavou


 

silniční most E55 – střed revíru

(57)(34)