Západočeši se inspirovali a začali provozovat svůj trofejní revír. Výborně, jen více takových! Níže přepis z webových stránek www.crsplzen.cz

2. prosince 2012

img.PNGZahájení rybolovu v trofejním revíru respektive podrevíru 03 revíru 431 025 Mže 1 se rychle blíží. Protože se jedná o mimopstruhový revír,  je zde možné lovit ryby celoročně.
Aby byl revír dobře zarybněn, máme pro rok 2012 nasmlouváno 5 000 kg lososovitých ryb. První vysazení se uskuteční 2. ledna, vysazen bude mix pstruha obecného, pstruha duhového a sivena amerického o průměrné hmotnosti 0,75 kg. Část vysazených ryb bude vážit přes 1 kg, jako bonus máme připraveno 50 pstruhů obecných o hmotnosti 2,5 – 3 kg. Další vysazení ryb budeme provádět operativně, informace opět naleznete na našich internetových stránkách.

img.PNGPro jistotu připomínáme, že v trofejním revíru je možné lovit pouze na umělé mušky bez protihrotů (neuznávají se háčky se zamáčknutým hrotem). Ostatní ustanovení se řídí rybářským řádem.

Povolenka k rybolovu pro trofejní revír může být vydána pouze žadateli, který je držitelem jedné celoroční povolenky územní, celosvazové nebo celorepublikové.
V trofejním revíru neplatí žádné územní, celosvazové ani celorepublikové povolenky.

img.PNGPovolenky  pro trofejní revír 431 025 Mže 1 podrevír 03 bude možné od 19. prosince zakoupit na sekretariátu Zpč. ÚS Plzeň v Tovární ul. č. 5 a v některých místních organizacích.

Další informace získáte na adreseus@crsplzen.cz nebo tel.:377 223 569

Ceny povolenek pro trofejní revír 431 025 Mže 1 podrevír 03

Roční, 35 docházek
3500,- Kč
Týdenní, 7 docházek
1500,- Kč
Denní
300,- Kč
(0)(0)