V loňském roce jsem se celkem aktivně účastnil diskuze k revíru V24, pak jsem to vzdal z důvodu pocitu marnosti a házení hrachu na zeď, ale dnes musím uznat, že celá diskuze nebyla zbytečná, řada našich připomínek byla již v letošním roce realizována (skladba vysazovaných ryb, pravidelné vysazování a dodržování plánu zarybnění). Dalším příjemným překvapením je možnost celoročního rybolovu pro příští rok a převedení revíru do MP režimu. Všechny změny vítám a letošní sezonu spolu s rokem 2011 považuji za velice úspěšné. Nyní pár slov k muškaření a vláčení. Pstruhy chytám vláčením přes 50let, posledních šest let jsem přidal vláčení. Na Boršově chytám od r.2011 a snažím se oba způsoby lovu kombinovat ca na 50% podle situace u vody. Mnohokrát se mi stalo, že po 2 hod. muškaření jsem byl bez záběru, přešel na vláčení a během 20 min. chytil 3 pstruhy a konec. Ale i naopak.

Nikdo mě snad nebude vinit z lobismu k jedné či druhé metodě rybolovu, ale myslím že objektivně platí:

Jarní chytání při vyšší přikalené vodě a množství vysazených nepopíchaných duháků je daleko příznivější pro vláčkaře a totéž platí při vysazení nových duháků. (cca 2 až 3 dny po vysazení). Vláčení umožňuje rychlý postup rybáře, systematické vyhledávání pstruhů dlouhými hody napříč řekou a při vyšší vodě není nutné daleké brodění do středu řeky. To je zejména výhodné v letních měsících, kdy není nutno brodit na střed řeky do plavební dráhy lodí. Ve všech uvedených případech je muškař v nevýhodě. Naproti tomu muškař má určitě vedle většího uspokojení z lovu a pocitu zvládnutí jedné z nejtěžších disciplin rybařiny, výhodu při lovu v čisté vodě (při nižších stavech vody), v době rojení hmyzu, kdy pstruh se živí pouze hmyzem. Je schopen lovit popíchané a trofejní ryby. (nemyslím tím čerstvě vysazené velké pstruhy). Je známo, že vybavení vláčkaře umožňuje rychlé zdolání ryby a rybě moc šancí na únik nedává. Na základě uvedeného odhaduji, že od zahájení do konce srpna je v revíru odloveno vláčením minimálně ca 70% vysazených ryb (včetně denních vláčkařů). Určitě mi mnozí potvrdíte, kolik ryb se najednou objevilo v řece v říjnu a listopadu, kdy se nevláčelo a vysazené ryby se nestačily rychle odlovit. Chci tím říci, že v dosavadním pstruhovém režimu to byl muškař, který byl v nevýhodě a je tedy spravedlivé rozhodnutí o MP režimu, kdy bude vláčkař omezen, ale bude mu to vráceno od 16.6. do konce roku.

Dovedu si představit dilema vláčkaře při rozhodování 16.6 zda jít na pstruhy na Boršov či na sumce, candáty či štiky. Také mám rád jarní vláčení na pstruhy a souhlasím, že hospodaření na krajských pstruhových revírech není dobré a není možné se stále vymlouvat na nedostatek financí. Je třeba konat. Franta T. již jisté možnosti naznačil a myslím, že je třeba v nejbližší diskuzi se situací intenzivně zabývat a snad to s odpovědnými funkcionáři pohne. Mementem mohou být candáti na Lipně, kdy po zrušení hraničního pásma byla zrušena reservace generačních candátů, ti byli postupně vydrancováni a veškerá opatření JČRS přišla již pozdě.

Admin: Snad se můj jmenovec Franta Š. nebude zlobit, že jsem jeho komentář dal takto samostatně, ale napsal to pěkně a byla by škoda, aby to zapadlo někde pod příspěvkem. Díky Franto!

(11)(2)