Vážení rybáři, dovoluji si Vás upozornit na článek v časopisu Vezírek č.4/2015 pod názvem „Bližší podmínky- jsou opravdu vždy přínosem pro výkon rybářského práva a hospodaření JČÚS“, který najdete na stránkách crscb.

Pan místopředseda JČÚS zde popisuje možné důsledky zavádění přísnějších opatření (bližších podmínek), které omezují rybáře ve výkonu rybářského práva, podle platné legislativy.

Pouze v jednom názoru s panem místopředsedou JČÚS souhlasím- “ Bližší podmínky nemají nahrazovat výkon RS. Bez řádné kontroly ještě žádný zákaz nic nevyřešil.“ Ano, to je jistě pravda, bohužel nám pan místopředseda JČÚS nesdělil, jak tento zásadní problém hodlá řešit, konkrétně ty řádné kontroly. Sdělil nám, že zavádění dalších přísnějších opatření není třeba a některá stávající je nutné zrušit, aby se zvýšil zájem rybářů a prodej povolenek. Jsem obsahem článku velice znepokojen a považuji upřednostnění zájmu některých „rybářů“ a hlavně naplnění kasičky, nad ochranou ohrožených druhů ryb za špatné.

Konkrétně k ÚN Lipno- zákaz lovu na rybičku menší než 20cm. Cílem bylo posílení stavu candáta a ochrana malých candátů před poškozením a jejich následným úhynem. Počty úlovků candáta se stabilizovali a zvedla se větší kusová hmotnost. Názor pana místopředsedy JČÚS na toto omezení najdete v článku a já ho nebudu komentovat. Pouze přidám svůj názor:

1. Kdyby toto tvrdé opatření, před několika lety nepřišlo, tak by se o candátech na Lipně jenom vyprávělo.

2. Křik masařské základny byl vyslyšen (oprava masové),zákaz bude zřejmě zrušen.

3. Bude následovat náhlý nárůst počtu ulovených candátů, docházek a prodej povolenek.

4. Zhruba po 2 letech strmí pád počtu ulovených candátů.

5. V horizontu 3-5 let se dostane pod 1000ks za rok.

6. Obnova populace candáta na Lipně bude stát mnohonásobně více, než kolik dostal JČÚS za prodej povolenek.

7. Nejspíš se vůbec nepodaří.

Ani nevíte, jak rád bych se mýlil. Děkuji za Vaše případné názory a komentáře.

PETRŮV ZDAR

Václav Č.

(13)(0)