Asi by bylo vhodné se zmínit o pravidlech rybolovu na revíru Vltava 24 pro rok 2016, došlo pouze k drobné změně, a to že se upustilo od limitování prodeje jednodenních povolenek, což už platí nyní, a je možné si jednodenní povolenky koupit.

V zásadě se ukázalo, že limitování už nemá smysl, tradiční jarní zahájení už není díky tomu, že se chytá celý rok, a třeba si to někdo bude chtít na konci roku nebo během zimy zkusit. Také nám poklesl prodej denních povolenek a nějaké bychom přeci jen prodat chtěli.

Ceny povolenek byly zvýšeny na 500 Kč za denní a 5000 Kč za roční, limity se nemění.

Během zimy vyhodnotíme tři poslední roky a zamyslíme se nad limity, jestli by se reálně projevilo snížení limitu odnesených ryb.

Kdybych měl čas, tak jdu hned na ryby, dnes bylo 13 °C, tak snad mezi svátky a určitě na Nový rok, loni to bylo fajn.

Milan Hladík

 

 

(3)(11)