Chtěl bych jen uvést na pravou míru zavádějící informace a spekulace. Na našem zařízení Pstruhařství Kaplice se skutečně v únoru nákaza VHS prokázala a v současné době se provádějí sanační práce. Nás všechny, kdo se pstruhařením zabýváme, tato událost velice zasáhla  a ve spolupráci s veterináři jsou již činěny organizační kroky k tomu, aby se riziko opakování v budoucnosti omezilo na minimum, i když jej nelze zcela vyloučit. Únorová násada do revíru Vltava 24 vzhledem k dispozičnímu uspořádání zařízení v Kaplici nemohla přijít do styku s nakaženými rybami ani s vodou, která mohla obsahovat patogeny.

Každopádně pstruhařství bude opět v provozu od dubna a násady do revírů jsme schopni zajistit v dostatečné kvalitě i množství od jiných dodavatelů, i když to bude více organizačně náročné. Ryby vysazené v únoru do Vltavy 24 a Květoňova pocházely od jiného tuzemského dodavatele a nebyly tedy v žádném případě nakaženy. Další vysazení do Vltavy 24 a do Květoňova, opět od jiného dodavatele, je plánováno na třetí březnový týden.

M.Hladík

(26)(12)